Paslaugos ir konsultacijos

Pagrindinė VšĮ „PoliPRO“ veikla ir tikslas– operatyvus Lietuvos Respublikos gyventojų informavimas apie dingusį asmenį.

Visuomenei taip pat siūlomos komercinės paslaugos. Visos už šias paslaugas gaunamos lėšos panaudojamos numatytiems tikslams pasiekti.  

 

Siūlomos komercinės paslaugos:

1. teisinės paslaugos;

2. skolų išieškojimas ir administravimas;

3. vizitavimas;

4. konsultacijos.